บริการข้อมูล

Community Big Data

พบ 17 ชุดข้อมูล
จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30/08/2566 08:29:11
xls csv json
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30/08/2566 08:29:11
xls csv json
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30/08/2566 08:29:11
xls csv json
วัฒนธรรมและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13/09/2566 09:07:42
xls csv json
วัฒนธรรมและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13/09/2566 09:13:11
xls csv json
การท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13/09/2566 09:13:00
xls csv json
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30/08/2566 08:29:11
xls csv json
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30/08/2566 08:29:11
xls csv json
การท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13/09/2566 09:12:34
xls csv json
สิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13/09/2566 09:12:23
xls csv json